Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity, visual identity) – podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

Elementy systemu identyfikacji wizualnej
Na identyfikację wizualną składają się m.in.:
- logo/logotyp,
- kolorystyka,
- krój pisma (czcionka),
- wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz,
- wygląd produktów oraz i ich opakowań,
- szata zewnętrzna materiałów promocyjnych itd.

Księga identyfikacji wizualnej
W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. podstawowa księga znaku. Oficjalnym zapisem wzorców prezentacji firmy jest księga identyfikacji, która w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. Księga identyfikacji występuje także pod innymi nazwami takimi jak księga tożsamości, oraz w wersjach anglojęzycznych CorporateI identity Manual, CI Manual, Corporate Identity Guide Book. Księga może więc obejmować następujące elementy wizualnej identyfikacji firmy:
- symbole firmy (logo, symbole dekoracyjne),
-
kolory firmowe,
- typografie firmowe,
- druki firmowe (papier firmowy, koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety wizytowe, dokumenty handlowe, rachunki i faktury, inne druki firmowe),
- wzory materiałów reklamowych, form audiowizualnych (np. prezentacji), materiałów drukowanych dla celów public relations,
- ubiór i identyfikatory pracowników,
- oznakowanie środków transportu,
- architektura i wystrój budynków, wnętrz biurowych, punktów sprzedaży,
- informacja wizualna (tablice informacyjne zewnętrzne, tablice informacyjne wewnętrzne, szyldy firmowe, tabliczki informacyjne przy/na drzwiach),
- inne elementy identyfikacji (flagi, transparenty, maskotki, upominki).